Malmö stadsbibliotek

Malmö stadsbibliotek

Malmö stadsbibliotek är KB:s partner när det gäller att utveckla nationella webbtjänster för folk- och skolbibliotek och ansvarar för utveckling och drift av den virtuella frågetjänsten Bibblan svarar.

Bibblan svarar är en nationell digital svarstjänst, som drivs i samarbete med ett 50-tal folkbibliotek. Webbplatsen fick en ny design strax före årsskiftet 2014/15 och gjordes i samband med detta responsiv, en efterlängtad förbättring då det mobila användandet av tjänsten ökat och nu står för ca 35 % av alla besök på sajten.
Arbetet med Bibblan svarar kan följas via utvecklingsbloggen Det virtuella samtalet, där det bl.a. går att ta del av de filmade föreläsningarna från operatörsträffen/minikonferensen Helheten är större än summan av delarna i Malmö 27/11 2014.

Den 15 juni 2015 lanserades Bibblan guidar, en samling som presenterar ca 700 kvalitetsresurser, databaser och andra källor av referenskaraktär, utvalda främst med  tanke på folk- och  gymnasiebiblioteken och deras användare. Bibblan guidar bygger på Referensbiblioteket.se, vars resurser registrerats i Libris under våren 2015  och där är sökbara via bibliotekskod RefB. För att kunna erbjuda ytterligare sökmöjligheter samt inte minst någon form av bläddringsstruktur har posterna även plockats ut via Libris API och presenteras i det nya gränssnittet Bibblan guidar.
 
Bibblan guidar är en pendang till den digitala svarstjänsten Bibblan svarar och syftet är att erbjuda ett urval källor med bra och tillförlitligt innehåll, som kan utgöra ett komplement till vanlig Google-sökning för studerande och allmänhet, men även fungera som stöd för bibliotekspersonalen både i  informationsarbetet och i pedagogiskt inriktade insatser.
 

Öppna lärresurser och inte minst MOOCs uppmärksammas på många håll och är intressanta för alla bibliotek, framför allt med tanke på det livslånga lärandet och olika insatser för ökad digital delaktighet. Malmö stadsbibliotek har inom ramen för sitt partnerskap med KB  kartlagt utbudet av OER och MOOCs, vilket resulterat i bl.a.:

Senast uppdaterad: 2016-04-12
Innehållsansvar: Hilda Androls, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Relaterat material

 Verksamhetsplan 2015

 Verksamhetsberättelse 2014

 

Sveriges nationalbibliotek