Internationella biblioteket

Internationella biblioteket

Internationella biblioteket i Stockholm hanterar lån och depositioner som rör mångspråkig litteratur och är, utöver sin roll som lånecentral, nationellt kompetenscenter för kommunala bibliotek när det gäller mångspråkig media.
Senast uppdaterad: 2016-04-12
Innehållsansvar: Hilda Androls, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Relaterat material

 Verksamhetsplan 2015

 Central medieförsörjningsplan för mångspråkiga medier 2014

Sveriges nationalbibliotek