KB:s partners 2013-2015

Under perioden 2013-2015 har Sveriges depåbibliotek och lånecentral, Internationella biblioteket, Stadsbiblioteket i Malmö och Regionbibliotek Stockholm varit KB:s partners inom det nationella utvecklings- och samverkansuppdraget (5§ i förordningen 2013:1050).  

De har bidragit med spetstjänster som har nationell bäring och med kompetens som inte är möjlig att upprätthålla lokalt och regionalt på folk-, gymnasie- eller läns/ regionbibliotek.

Sveriges depåbibliotek och lånecentral var KB:s partner och nationellt kompetenscenter i utvecklingen av Libris för alla typer av bibliotek, kompletterande medieförsörjning, samlingar och digitaliseringsfrågor.

Internationella biblioteket var KB:s partner och nationellt kompetenscenter för folk- och skolbibliotek när det gäller mångspråkig media.

Malmö stadsbibliotek var KB:s partner i att utveckla nationella webbtjänster för folk- och skolbibliotek. Uppdraget kopplas till KB:s eget uppdrag att främja och samordna utveckling inom biblioteksområdet.

Regionbibliotek Stockholm var KB:s partner i uppdraget att ha nationell överblick över biblioteksområdet främst när det gäller biblioteksstatistik och uppföljning.

Senast uppdaterad: 2016-04-12
Innehållsansvar: Hilda Androls, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

 Rutiner Samråd och Styrning 2013-2015

 Förändringar i bibliotekslandskapet

 Centraler i ett nytt bibliotekslandskap

Sveriges nationalbibliotek