Internationella biblioteket

Internationella biblioteket

Internationella biblioteket i Stockholm hanterar lån och depositioner som rör mångspråkig litteratur och är, utöver sin roll som lånecentral, nationellt kompetenscenter för kommunala bibliotek när det gäller mångspråkig media.

Uppdrag 2016-2018

- Kompletterande medieförsörjning av mångspråkig media enligt beslutad plan. 

- Berika Libris med poster för mångspråkig media med det långsiktiga målet att nå 100 % av Internationella bibliotekets inköpta medier.

- Metodutveckling, konsultativt stöd och kompetensutveckling kring arbete med mångspråkig media, exempelvis inköpskanaler, bemötandefrågor och samhällsinformation.

- Utveckla nationellt och internationellt samarbete i frågan.

- Kommunicera verksamhet och resultat till svenska bibliotek.

 

Postadress:

Internationella biblioteket
113 80 Stockholm

Internationella bibliotekets chef:

Krister Hansson
Tel: 08-508 31 220
E-post: krister.hansson@stockholm.se

Lånecentralen:
Petra Furtenbach
Tel: 08-508 305 86; 076-123 05 86
E-post: petra.furtenbach@stockholm.se
Webb:
Elisabet Risberg
Tel: 08-508 311 28; 076-123 11 28
E-post: elisabet.risberg@stockholm.se
Senast uppdaterad: 2017-05-05
Innehållsansvar: Anna Lundén, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Sveriges nationalbibliotek