Internationella biblioteket

Internationella biblioteket

Internationella biblioteket på Stockholms stadsbibliotek hanterar lån och depositioner som rör mångspråkig litteratur och är, utöver sin roll som lånecentral, nationellt kompetenscenter för kommunala bibliotek när det gäller mångspråkig media.

Uppdrag 2016-2018

1) Kompletterande medieförsörjning av mångspråkig media enligt beslutad plan. 

2) Berika Libris med poster för mångspråkig media med det långsiktiga målet att nå 100 % av IB:s lånecentrals inköpta medier.

3) Metodutveckling, konsultativt stöd och kompetensutveckling kring arbete med mångspråkig media, exempelvis inköpskanaler, bemötandefrågor och samhällsinformation.

4) Utveckla nationellt och internationellt samarbete i frågan.

 

Postadress:

Internationella biblioteket
113 80 Stockholm

Internationella bibliotekets chef:

Cecilia Svanberg
Tel: 08-508 311 31
E-post: cecilia.svanberg@stockholm.se

Lånecentralen:
Alireza Afshari
Tel: 08-508 312 74, 076-123 12 74
E-post: aireza.afshari@stockholm.se
Media och webb:
Elisabet Risberg
Tel: 08-508 311 28, 076-123 11 28
E-post: elisabet.risberg@stockholm.se
Senast uppdaterad: 2018-07-05
Innehållsansvar: Anna Lundén, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Sveriges nationalbibliotek