RDA Toolkit

Regelverket RDA (Resource Description & Access) finns samlat i onlineverktyget RDA Toolkit. Förutom själva reglerna innehåller RDA Toolkit också olika länders Policy Statements (praxisbeslut för RDA), arbetsflöden för olika materialtyper, mappningar (t.ex. MARC till RDA, RDA till MARC etc.), AACR2 (med länkar från paragraferna till motsvarande regel i RDA) och mycket mer.

Den svenska praxisen för RDA i Libris och SMDB återfinns också i Toolkit, under fliken RESOURCES: Kungliga biblioteket Svensk Praxis (KB SP). De enskilda besluten är klickbara från instruktionerna i Toolkit via knappen KB SP.

RDA Toolkit erbjuds via abonnemang från ALA och Kungliga biblioteket tillhandahåller tills vidare verktyget för offentligt finansierade bibliotek. De bibliotek som är intresserade vänder sig till Libris kundservice, libris[snabela]kb.se. Ange IP-nummer (enskilda nummer eller ett nummerspann) för er organisation.

 

Senast uppdaterad: 2018-11-30

Sveriges nationalbibliotek