Länkknappar som saknas från regeltexten i RDA Toolkit till KB SP

RDA 1.7.1 General guidelines on transcription

Länkknapp till KB SP saknas för Alternatives:

Alternativ 1

Alternativ 2

RDA 1.10.2 Capitalization

Länkknapp till KB SP saknas för Alternatives:

Alternativ 1

Alternativ 2

RDA 2.3.1.6 Introductory words etc.

Länkknapp till KB SP saknas för Optional addition.

RDA 2.4.3.2 Sources of information

Länkknapp till KB SP saknas för Sources of information.

RDA 2.6.4.3 Recording numeric and/or alphabetic designation of last issue or part of sequence

Länkknapp till KB SP saknas för Alternative.

RDA 2.8.2.3 Recording place of publication

Den första länkknappen efter rubriken ska tas bort.

RDA 2.8.6 Date of publication

Den andra länkknappen efter rubriken ska tas bort.

RDA 2.8.6.4 Chronograms

Länkknapp till KB SP saknas för Optional addition.

RDA 2.12.11.2 Sources of information

Länkknappen efter rubriken ska tas bort.

RDA 2.12.12.2 Sources of information

Länkknapp till KB SP saknas för Sources of information.

RDA 3.1.4.2 Recording carrier type, extent, and other characteristics of each carrier

Länkknapp till KB SP saknas för Optional addition.

RDA 3.4.1.10 Incomplete manifestation

Länkknapp till KB SP saknas för Alternative.

RDA 3.4.5.18 Individually Paged Volumes

Länkknapp till KB SP saknas för Optional addition.

RDA 3.13.1.3 Recording Font Size

Andra länkknappen efter rubriken tillhör Optional addition

RDA 6.23.3 Variant Title for a Religious Work

Andra länkknappen ska tas bort.

RDA 6.26.3 Variant Title for an Official Communication

Länkknapp till KB SP saknas för Variant Title for an Official Communication.

RDA 6.28.1.9.1 Medium of performance

Länkknapp till KB SP saknas för Medium of performance.

RDA 11.2.2.5.4

Länkknapp till KB SP saknas för

Ancient and international bodies

Religious orders and societies

Senast uppdaterad: 2017-04-20

Sveriges nationalbibliotek