Praxis för RDA i Libris och SMDB

Praxis för RDA i Libris och SMDB har tagits fram av RDA-projektet (2014-2016) på Kungliga biblioteket med hjälp av experter från flera bibliotek/institutioner i Sverige.

Den 31 mars 2016 skickades ett underlag ut på remiss, se Remissvar och beslut. Efter att ha sammanställt alla remissvar reviderades underlagen och därefter fattade styrgruppen för RDA-projektet beslut om praxis.
 
Den första versionen av vår svenska praxis publicerades på den här sidan den 10 juni 2016. Sedan dess har underlagen genomgått ytterligare revideringar, och senast har de ändringar som kom med uppdateringen av RDA Toolkit i april 2017 lagts till.

De fullständiga praxisunderlagen (som även innehåller MARC-exempel, jämförelser med KRS-regler och nuvarande praxis, kommentarer och andra länders praxisbeslut) finns nedan. Observera dock att andra länders praxisbeslut inte är uppdaterade i dessa dokument sedan 2016. Aktuell praxis för andra länder finner man endast i RDA Toolkit.

Från april 2017 finns Praxis för RDA i Libris och SMDB även i RDA Toolkit under fliken RESOURCES: Kungliga biblioteket Svensk Praxis (KB SP). De enskilda besluten är klickbara från instruktionerna i Toolkit via knappen KB SP. 

Från och med augusti 2017 finns ett nytt dokument om musikalisk besättning. Det heter kort och gott Besättning och är tänkt att användas tillsammans med instruktionerna i RDA 6.15.1.3 och 6.28.1.9.1. Det återfinns under fliken Tools i RDA Toolkit, under rubriken Medium of performance, och finns också nedan bland praxisdokumenten.

RDA är inte en färdig katalogiseringsstandard, den revideras och utvecklas hela tiden. Det innebär att Praxis för RDA i Libris och SMDB kommer att genomgå flera förändringar. Vissa av våra beslut kommer att behöva omprövas och ändras. Det ligger i sakens natur när man inför ett helt nytt system.

 

Senast uppdaterad: 201708

pdf Läsanvisning till Praxis för RDA i Libris och SMDB

pdf Kapitel 1

pdf Kapitel 2

pdf Kapitel 3

pdf Kapitel 4

pdf Kapitel 5

pdf Kapitel 6

pdf Kapitel 7

pdf Kapitel 8

pdf Kapitel 9

pdf Kapitel 10

pdf Kapitel 11

pdf Kapitel 16

pdf Kapitel 17

pdf Kapitel 18

pdf Kapitel 19

pdf Kapitel 20

pdf Kapitel 21

pdf Kapitel 22

pdf Kapitel 23

pdf Kapitel 24

pdf Kapitel 25

pdf Kapitel 26

pdf Kapitel 27

pdf Kapitel 28

pdf Kapitel 29

pdf Kapitel 30

pdf Kapitel 31

pdf Kapitel 32

pdf Appendix A

pdf Appendix B

pdf Appendix H

pdf Appendix I

pdf Appendix J

pdf Appendix K

pdf Appendix M

pdf Besättning

pdf Glossary (ordlista till RDA)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Senast uppdaterad: 2017-08-11
Innehållsansvar: Katarina Synnermark, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Sveriges nationalbibliotek