Praxis för RDA i Libris och SMDB

I dokumenten nedan redovisas Praxis för RDA i Libris och SMDB (Svensk mediedatabas).

Praxisen har tagits fram av RDA-projektet (2014-2016) på Kungliga biblioteket med hjälp av experter från flera bibliotek/institutioner i Sverige.

Den 31 mars 2016 skickades ett underlag ut på remiss från projektgruppen till en mindre grupp bibliotek som anmält intresse via Libris användargrupp samt till dem som hjälpt till i arbetet med praxisen. Remissen gick också ut internt inom KB. I samband med detta skapades en wiki där alla hade möjlighet att lämna synpunkter. För den som vill läsa de synpunkter och svar som kom på remissen, se Remissvar och beslut

Efter att ha sammanställt alla remissvar reviderades underlagen, konsekvensändringar gjordes och skrivfel rättades. I början av juni fattade styrgruppen för RDA-projektet beslut om praxis som sedan publicerades på den här sidan den 10 juni 2016. 

Sedan dess har underlagen genomgått ytterligare revideringar, bland annat har de ändringar som kom med uppdateringen av RDA Toolkit i april 2016 lagts till.

RDA är inte en färdig katalogiseringsstandard, den revideras och utvecklas hela tiden. Det innebär att Praxis för RDA i Libris och SMDB kommer att genomgå flera förändringar. Vissa av våra beslut kommer att behöva omprövas och ändras. Det ligger i sakens natur när man inför ett helt nytt system.

 

pdf Läsanvisning till Praxis för RDA i Libris och SMDB

pdf Kapitel 1

pdf Kapitel 2

pdf Kapitel 3

pdf Kapitel 4

pdf Kapitel 5

pdf Kapitel 6

pdf Kapitel 7

pdf Kapitel 8

pdf Kapitel 9

pdf Kapitel 10

pdf Kapitel 11

pdf Kapitel 16

pdf Kapitel 17

pdf Kapitel 18

pdf Kapitel 19

pdf Kapitel 20

pdf Kapitel 21

pdf Kapitel 22

pdf Kapitel 23

pdf Kapitel 24

pdf Kapitel 25

pdf Kapitel 26

pdf Kapitel 27

pdf Kapitel 28

pdf Kapitel 29

pdf Kapitel 30

pdf Kapitel 31

pdf Kapitel 32

pdf Appendix B.7: Förkortningar i det latinska alfabetet - tillägg av svenska förkortningar

pdf Appendix H

pdf Appendix I

pdf Glossary (ordlista till RDA)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Senast uppdaterad: 2017-02-06
Innehållsansvar: Katarina Synnermark, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Sveriges nationalbibliotek