Praxis för RDA i Libris och SMDB

Från april 2017 finns Praxis för RDA i Libris och SMDB även i RDA Toolkit under fliken RESOURCES: Kungliga biblioteket Svensk Praxis (KB SP). De enskilda besluten är klickbara från instruktionerna i Toolkit via knappen KB SP. Här finner man dock inte de senaste uppdateringarna av svensk praxis.

För en överblick av de senaste uppdateringarna, se sammanställningen Uppdaterad RDA-praxis 2018-05.

De fullständiga praxisunderlagen nedan (som även innehåller MARC-exempel, jämförelser med KRS-regler, tidigare praxis och kommentarer) innehåller också de senaste uppdateringarna.

Från och med augusti 2017 finns ett dokument om musikalisk besättning. Det heter kort och gott Besättning och är tänkt att användas tillsammans med instruktionerna i RDA 6.15.1.3 och 6.28.1.9.1. Det återfinns under fliken Tools i RDA Toolkit, under rubriken Medium of performance, och finns också nedan bland praxisdokumenten.

RDA är inte en färdig katalogiseringsstandard, den revideras och utvecklas hela tiden. Det innebär att Praxis för RDA i Libris och SMDB kommer att genomgå ytterligare förändringar. Vissa av våra beslut kommer att behöva omprövas och ändras. Det ligger i sakens natur när man inför ett helt nytt system.

 

Senast uppdaterad: 2018-05

pdf Uppdaterad RDA-praxis 2018-05 (sammanställning)

pdf Läsanvisning till Praxis för RDA i Libris och SMDB

pdf Kapitel 1

pdf Kapitel 2

pdf Kapitel 3

pdf Kapitel 4

pdf Kapitel 5

pdf Kapitel 6

pdf Kapitel 7

pdf Kapitel 8

pdf Kapitel 9

pdf Kapitel 10

pdf Kapitel 11

pdf Kapitel 16

pdf Kapitel 17

pdf Kapitel 18

pdf Kapitel 19

pdf Kapitel 20

pdf Kapitel 21

pdf Kapitel 22

pdf Kapitel 23

pdf Kapitel 24

pdf Kapitel 25

pdf Kapitel 26

pdf Kapitel 27

pdf Kapitel 28

pdf Kapitel 29

pdf Kapitel 30

pdf Kapitel 31

pdf Kapitel 32

pdf Appendix A

pdf Appendix B

pdf Appendix H

pdf Appendix I

pdf Appendix J

pdf Appendix K

pdf Appendix M

pdf Besättning

pdf Glossary (ordlista till RDA)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Senast uppdaterad: 2017-08-11
Innehållsansvar: Katarina Synnermark, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Sveriges nationalbibliotek