RDA-projektet (2014-2016)

RDA-projektet på KB startade den 1 april 2014. Syftet med projektet var att förbereda för progressionen till den nya katalogiseringsstandarden RDA (Resource Description and Access).

I projektgruppen ingick medarbetare från olika enheter inom KB; Katarina Synnermark (projektledare, Enheten för metadata och systemstöd), Olle Johansson (Enheten för metadata och systemstöd), Pär Öberg (Enheten för nationalbibliografin), Solveig von Essen (Enheten för handskrifter, kartor och bilder), Katarina Chorell (Enheten för Metadata och systemstöd, deltog i projektet under 2016) och Eva Abrahamsson (Enheten för nationalbibliografin, deltog i projektet fram till juni 2016).

En viktig del av förberedelserna inför RDA-progressionen var att kartlägga den praxis för katalogisering som gäller under Katalogiseringsregler för svenska bibliotek (KRS), i såväl Libris som i Svensk mediedatabas (SMDB). Praxis i Libris finns framför allt dokumenterad i KB:s Katalogisatörens verktygslåda.

Vid kartläggandet av praxis under KRS gick projektet igenom reglerna i RDA och tittade på vilka skillnader som finns. I RDA finns många alternativ och valfria tillägg som projektet tog ställning till och här var de val som gjorts av länder som redan gått över till RDA av stor betydelse. Målet var att skapa en praxis som avviker så lite som möjligt från RDA och internationell praxis.

I slutet av mars 2016 lämnades ett förslag till svensk praxis för RDA till KB:s katalogisatörer samt en mindre grupp frivilliga från olika bibliotek och organisationer. Efter en kort remissperiod gick förslaget vidare till projektets styrgrupp för beslut, se Praxis för RDA i Libris och SMDB.

Under hösten 2016 arbetade projektet med att ta fram katalogiseringsanvisningar för RDA som så småningom kommer att ersätta nuvarande Katalogsatörens verktygslåda.

KB:s katalogisatörer fick också utbildning i RDA och från januari 2017 går KB över till RDA. Övriga Librisbibliotek kommer att få utbildning under 2017.

 

RDA

Projektgruppen: Pär Öberg, Eva Abrahamsson, Solveig von Essen, Katarina Chorell, Katarina Synnermark och Olle Johansson.

Foto: Jens Östman

 

Senast uppdaterad: 2016-12-30
Innehållsansvar: Katarina Synnermark, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Sveriges nationalbibliotek