Anvisningar för katalogisering (RDA)

Anvisningar för katalogisering (RDA) innehåller förutom allmänna anvisningar och anvisningar för auktoritetsarbete och importerade poster även arbetsflöden för tryckta monografier, bilder, handskrifter, kartor och samlingsposter. Arbete pågår med arbetsflöde för seriella publikationer, och på sikt är det tänkt att det ska finnas arbetsflöden också för musiknoter, video, fonogram och datorspel.

Senast uppdaterad: 2017-06-27

Sveriges nationalbibliotek