Libris nationella bibliotekssystem

I sina nationella utvecklingsinsatser förespråkar KB öppenhet och delande-kultur i tjänster och teknik. Den tekniska infrastruktur som KB utvecklar bygger på öppen data för långsiktig hållbarhet. Detta är en förutsättning för att vi ska kunna förhålla oss till förändrade informationsvägar och användarmönster. Genom att ge biblioteken förutsättningar att fritt kunna återanvända och berika varandras data, hushållar vi med offentliga medel.

Tillsammans med biblioteken arbetar vi för gemensamma och flexibla lösningar som ger invånarna fri tillgång till information, oavsett medieformat och distributionsform. Detta arbete sker i dialog med producenter, intermediärer och upphovsrättsorganisationer.

KB ansvarar för drift och utveckling av Libris nationella bibliotekssystem. Verksamheten bygger på samverkan mellan de deltagande biblioteken. Systemen omfattar idag: Libris samkatalog, Libris webbsök, Libris fjärrlån, Libris uppsök, Sondera, SwePub och Samsök.

Information om Libris:

Libris nationella bibliotekssystem


 

Senast uppdaterad: 2013-02-26
Innehållsansvar: Anna Berggren, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Sveriges nationalbibliotek