Referensgrupp

Referensgruppens uppgift är att stödja Swepub med praktisk och teoretisk kunskap inom forskningsinformationens infrastruktur. I uppgiften ingår att förankra arbetsflöden, analysbehov, standarder, systemanpassningar, återanvändning av data samt att vara remissinstans för förslag på reviderade format- och praxisdokument.

Medlemmarna representerar sitt lärosäte/myndighet samt bidrar med kunskaper inom bibliometri och/eller erfarenheter från respektive publikationsdatabas och relaterade system.

Ledamöter

 • Cristian Colliander, Umeå universitetsbiblioteket (första mandatperiod 2018-2020)
 • Per Egevad, Malmö universitetsbibliotek (första mandatperiod 2018-2020)
 • Eva Ekman, RISE (första mandatperiod 2018-2020)
 • Urban Ericsson, Uppsala universitetsbibliotek (första mandatperiod 2018-2020)
 • Mikael Graffner, Lunds universitetsbibliotek (första mandatperiod 2018-2020)
 • Jonas Gurell, Vetenskapsrådet (första mandatperiod 2018-2020)
 • Olof Halldin, Stockholms konstnärliga högskola (första mandatperiod 2018-2020)
 • Karin Henning, Göteborgs universitetsbibliotek (första mandatperiod 2018-2019)
 • Elisabeth Mannerfeldt, Universitetskanslersämbetet (första mandatperiod 2018-2019)
 • Karin Meyer Lundén, Högskolan i Gävle, biblioteket (första mandatperiod 2018-2019)
 • Kristin Olofsson, Chalmers tekniska högskola, biblioteket (första mandatperiod 2018-2019)
 • Peter Sjögårde, Karolinska institutet, universitetsbiblioteket (första mandatperiod 2018-2019)
 • Marie Stråhle, Sveriges lantbruksuniversitet, biblioteket (första mandatperiod 2018-2019)
Senast uppdaterad: 2017-02-13
Innehållsansvar: Tuija Drake, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Nästa möte
2019-03-14

Aktuell dagordning

Minnesanteckningar
 2016-05-25
 2018-06-20
 2018-09-13
 2018-12-04 

Relaterade dokument

 Presention VR:s bibliometrimodell
 Presentation ORCID
 Referensgruppens uppdrag
 Mötespresentation 2018-06-20

Sveriges nationalbibliotek