Referensgrupp

Referensgruppens uppgift är att stödja Swepub med praktisk och teoretisk kunskap inom forskningsinformationens infrastruktur.

Medlemmarna representerar sitt lärosäte/myndighet samt bidrar med kunskaper inom bibliometri och/eller erfarenheter från respektive publikationsdatabas och relaterade system.

Ledamöter

 • Henrik Aldberg, Vetenskapsrådet
 • Helena Eckerbom, Karolinska institutet, universitetsbiblioteket
 • Per Egevad, Malmö högskolas bibliotek
 • Urban Ericsson, Uppsala universitetsbibliotek
 • Jörgen Eriksson, Lunds universitetsbibliotek
 • Anders Flodell, Vetenskapsrådet
 • Mikael Graffner, Lunds universitetsbibliotek
 • Karin Henning, Göteborgs universitetsbibliotek
 • Klemens Karlsson, Konstfack
 • Jessica Lindholm, Chalmers tekniska högskola, biblioteket
 • Elisabeth Mannerfeldt, Kungliga tekniska högskolan, biblioteket
 • Magnus Norberg, Luleå tekniska universitet, biblioteket
 • Kristin Olofsson, Chalmers tekniska högskola, biblioteket
 • Gabor Schubert, Stockholms universitetsbibliotek
 • Britt-Marie Sohlström, Mittuniversitetets bibliotek
 • Marie Stråhle, Sveriges lantbruksuniversitet, biblioteket
 • Viveka Svensson, Linnéuniversitetets bibliotek
 • Daniel Wadskog, Karolinska institutet, biblioteket
Senast uppdaterad: 2017-02-13
Innehållsansvar: Tuija Drake, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Aktuell dagordning

 

Minnesanteckningar
 2016-05-25

Relaterade dokument

 Presention VR:s bibliometrimodell
 Presentation ORCID 

Sveriges nationalbibliotek