Arbetsgrupper

Praxis och format

En arbetsgrupp vars huvudsakliga uppgift är att revidera Nationella riktlinjer för beskrivning av vetenskaplig output och Svensk indelning av vetenskaplig output, samt att se över formatspecifikationen Swepub MODS och ta fram formatlösningar utifrån uttalade behov. Arbetsgruppen samverkade under 2016.

Ledamöter

 • Henrik Aldberg, Vetenskapsrådet
 • Håkan Andersson, Linköpings universitetsbibliotek
 • Kristoffer Antonsson, Sveriges lantbruksuniversitets bibliotek
 • Urban Ericsson, DiVA-konsortiet, Uppsala universitet
 • Mikael Graffner, Lunds universitetsbibliotek
 • Greta Linder, Södertörn högskolas bibliotek
 • Jessica Lindholm, Chalmers tekniska högskolas bibliotek
 • Nadja Neumann, Karlstad universitetsbibliotek
 • Lars Nordesjö, Karolinska institutets bibliotek
 • Joakim Philipson, Kungliga biblioteket
 • Helena Stjernberg, Malmö högskolas bibliotek

Konstnärlig output

En arbetsgrupp vars huvudsakliga uppgift är att se över beskrivning och indelning av konstnärlig output i Nationella riktlinjer för beskrivning av vetenskaplig output, Svensk indelning av vetenskaplig output och Swepub MODS format specification 2.6. Arbetsgruppen samverkade under 2016.


Ledamöter

 • Sven Bjerstedt, Lunds universitet
 • Kristoffer Bäckström, Luleå tekniska universitets bibliotek
 • Camilla Damkjaer, Kommittén för konstnärlig forskning, Vetenskapsrådet & Stockholms konstnärliga högskola
 • Olof Halldin, Stockholms konstnärliga högskola, biblioteket
 • Klemens Karlsson, Konstfacks bibliotek
 • Thomas Nyström, Högskolan i Borås bibliotek
 • Annika Åkerblom, Kungl. musikhögskolan
 • Johan Öberg, Göteborgs universitet
Senast uppdaterad: 2017-02-13
Innehållsansvar: Tuija Drake, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

PRAXISGRUPPEN

Minnesanteckningar
 23 augusti 2016

7 december 2016


Relaterade dokument
 Uppdrag
 Presentation 2016-08-23
Presentation 2016-12-07

 

 

KONSTNÄRLIG OUTPUT

Minnesanteckningar
24 augusti 2016
5 december 2016


Relaterade dokument
Uppdrag
Presentation 2016-08-24
Presentation 2016-12-05

 

RESULTAT

Sammanställning Rekommendationer och förslag på åtgärder för vidareutveckling av SwePub

Sveriges nationalbibliotek