SwePub

Gruppens uppgift på en övergripande nivå är att ge KB stöd i strategiska frågor och vara rådgivande vad gäller lärosätenas behov samt stödja och ge input i arbetet med att kvalitetssäkra metadata som insamlas till SwePub för att ge underlag till bibliometriska analyser.

 

 

 

 

 

Ordförande

 • Björn Brorström, Högskolan i Borås

Ledamöter

 • Lars Burman, Uppsala universitet
 • Karin Grönvall, Sveriges lantbruksuniversitet
 • Carl Jacobsson, Vetenskapsrådet
 • Torulf Lind, Vetenskapsrådet
 • Dieter Müller, Umeå universitet
 • Ingrid Nordman, Skolverket
 • Elisabeth Sjöstedt, Vetenskapsrådet
 • Christina Jönsson Adrial, KB, adjungerad
 • Miriam Säfström, KB, adjungerad
 • Ingemar Thun, KB, adjungerad
Senast uppdaterad: 2017-02-06
Innehållsansvar: Miriam Säfström, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Kommande möten
April/maj - datum ej fastslaget

Aktuell dagordning

Minnesanteckningar
 2016-05-10
 2016-09-21
 2017-02-15
 2017-02-15_bilaga
 2017-05-02

Övriga dokument
 Styrgruppens rekommendationer

Sveriges nationalbibliotek