Pliktrelaterad och strategisk insamling

Gruppen ska utifrån framtagna underlag stödja KB i prioritering rörande pliktrelaterad insamling och vara en rådgivande resurs i frågor som rör strategisk insamling utifrån ett helhetsperspektiv.

Gruppen ska även driva frågor kring tillgängliggörande i syfte att främja den svenska forskningens kvalitet.

 

 

 

 

 

Ordförande

 • Karin Grönvall, Sveriges lantbruksuniversitet

Ledamöter

 • Håkan Adenkrantz, KB, adjungerad
 • Peter Aronsson, Linnéuniversitetet
 • Anna Bladh, Linköpings universitetsbibliotek
 • Lars Borin, Göteborgs universitet
 • Bengt Erik Eriksson, Linköpings universitet
 • Rasmus Fleischer, Stockholms universitet
 • Anna Isaksson, Göteborgs universitetsbibliotek
 • Daniel  Johansson, Linnéuniversitetet
 • Anni Järvelin, Vetenskapsrådet
 • Christer Karlsson, Umeå universitetsbibliotek
 • Bengt Kleijn, FMV - Försvarets materielverk
 • Björn Magnusson Staaf, Lunds universitet
 • Eva  Nylander, Lunds universitetsbibliotek
 • Camilla  Olsson, Göteborgs universitetsbibliotek
 • Johan Svedjedal, Uppsala universitet
 • Ingela Wadbring, Göteborgs universitet
 • Mia  Wahlberg, Stockholms universitetsbibliotek
 • Britta Wijkander, Uppsala universitetsbibliotek
 • Per Wisselgren, Umeå universitet
 • Lars Ilshammar, KB, adjungerad
 • Boel Larsson, KB, sekreterare
Senast uppdaterad: 2017-02-06
Innehållsansvar: Boel Larsson, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Kommande möten:

 

Minnesanteckningar:

2016-03-23

Bilaga 1

Bilaga 2

Sveriges nationalbibliotek