Nationell biblioteksstrategi

Gruppen har som uppgift att vara referensgrupp i arbetet med att ta fram förslag på en nationell biblioteksstrategi och nära knuten till samordnaren och utredarna för den nationella biblioteksstrategin.

Nationell biblioteksstrategi

Ledamöterna ska bidra med kunskap och omvärldsbevakning inom sina respektive verksamheter.

Ordförande

 • Gunilla Herdenberg, KB, riksbibliotekarie

Ledamöter

 • Lotta Brilioth Biornstad, Kulturrådet
 • Björn Brorström, Högskolan i Borås
 • Anja Dahlstedt, Botkyrka, folkbibliotek
 • Ann Edvik, Bäckagårdsskolan, Malmö
 • Jonas Gurell, Vetenskapsrådet
 • Joacim Hansson, B&I, Linnéuniversitetet
 • Vakant, SKL
 • Helena Kettner Rudberg , MTM
 • Sophie Lidstone, Länsstyrelsen i Stockholms län
 • Annika Peurell, Vitterhetsakademiens bibliotek
 • Kristina Smedby, Sjukhusbibliotek Landstinget Sörmland
 • Olof Sundin, B&I, Lunds universitet
 • Susanne Idivuoma, Sametinget
 • Erik Fichtelius, KB nationell samordnare biblioteksstrategi
 • Eva Enarson, KB, utredare/handläggare biblioteksstrategi
 • Lars Ilshammar, KB, adjungerad
 • Christina Jönsson Adrial, KB adjungerad
Senast uppdaterad: 2017-02-06
Innehållsansvar: Eva Enarson, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Sveriges nationalbibliotek