Libris utvecklingsråd

Libris utvecklingsråd är rådgivande och ger i en samverkande dialog KB stöd i strategiska vägval och utvecklingsfrågor som kan lösas inom ramen för det nationella bibliotekssystemet Libris.

 
Libris utvecklingsråd ger rekommendationer till prioriteringar utifrån bibliotekens behov. Rekommendationerna hanteras därefter i KB:s ordinarie verksamhetsplanering där bibliotekens behov vägs mot KB:s långsiktiga strategi enligt myndighetens verksamhetsplan och regeringsuppdrag. Läs direktivet för Libris utvecklingsråd här.

 

 

 Ledamöter:

 • Stefan Andersson, Uppsala universitet
 • Lena Axelsson, Linköpings stadsbibliotek
 • Ulrika Domellöf Matsson, Naturvårdsverket
 • Petra Jonsson, Stadsbiblioteket i Gävle
 • Mattias Lorentzi, Jönköping University
 • Richard Stones, MTM
 • Catta Torhell, Linnéuniversitet
 • Kristina Östelind, Tjörns bibliotek
 • Ingemar Thun, KB, adjungerad
 • Miriam Nauri, KB, adjungerad
 • Anna Berggren, KB, sekreterare

 

 

 

 

Senast uppdaterad: 2019-01-22
Innehållsansvar: Anna Berggren, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Minnesanteckningar:

20181119

20180920

 

 

För att kunna läsa PDF-dokument behöver du programmet Adobe Reader. Det kan du hämta gratis på Adobes webbplats.

Sveriges nationalbibliotek