Libris nationella infrastruktur

KB har hörsammat önskemålet om en partsgemensam arbetsgrupp kring styrning, uppföljning och samverkan gällande Libris nationella infrastruktur. Samtal pågår.

 

 

 

 

 

 

 

 Ledamöter

  • Anna Berggren, KB
  • Ulrika Domellöf Mattsson, Naturvårdsverket
  • Jakob Harnesk, Karlstad universitet
  • Åsa Hansen, Karlstad stadsbibliotek
  • Gunilla Herdenberg, KB
  • Maria Jacobsson, SKL
  • Mats Niklasson, KB
  • Richard Stones, MTM
  • Ingemar Thun, KB

 

 

 

 

 

 

 

Senast uppdaterad: 2017-02-06
Innehållsansvar: Anna Berggren, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

 

Sveriges nationalbibliotek