Libris utvecklingsråd

Libris utvecklingsråd är rådgivande och ger i en samverkande dialog KB stöd i strategiska vägval och utvecklingsfrågor som kan lösas inom ramen för det nationella bibliotekssystemet Libris.

 
Libris utvecklingsråd ger rekommendationer till prioriteringar utifrån bibliotekens behov. Rekommendationerna hanteras därefter i KB:s ordinarie verksamhetsplanering där bibliotekens behov vägs mot KB:s långsiktiga strategi enligt myndighetens verksamhetsplan och regeringsuppdrag. Gruppen är under tillsättning.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Senast uppdaterad: 2017-06-30
Innehållsansvar: Anna Berggren, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

 

Sveriges nationalbibliotek