Forskarrådet

Forskarrådets uppgift är att fånga upp aktuella och framtida forskningsrelaterade frågor och problemställningar med beröringspunkter för KB. Frågor som lyfts kan sedan ligga till grund för vidare beslut och prioriteringar i KB:s verksamhet.

Gruppen har i uppdrag att ge råd och följa upp ansökningar kring forskningsrelaterade projekt som KB medverkar i.

Gruppen ska även vara referensgrupp i nationella utvecklingsprojekt som har forskare som primär målgrupp och ge råd om hur KB ska öka kunskapen om samlingarna exempelvis genom publicering och olika evenemang.

Mer information om Forskarrådet.

Senast uppdaterad: 2016-03-23
Innehållsansvar: Jonas Nordin, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Kommande möten:

 

Minnesanteckningar:

 2016-02-09

  2016-06-02

 2017-02-22

Sveriges nationalbibliotek