Forskarrådet

Forskarrådets uppgift är att fånga upp aktuella och framtida forskningsrelaterade frågor och problemställningar med beröringspunkter för KB. Frågor som lyfts kan sedan ligga till grund för vidare beslut och prioriteringar i KB:s verksamhet.

För att stärka KB som forskningsbibliotek och för att utveckla kontakterna med forskarsamhället har KB ett forskarråd. Rådets uppgift är att fånga upp aktuella forskningsrelaterade frågor och problemställningar med beröringspunkter för KB. Det arbetet kan sedan ligga till grund för vidare beslut och prioriteringar i KB:s verksamhet.

Gruppen ska även vara referensgrupp i nationella utvecklingsprojekt som har forskare som primär målgrupp och ge råd om hur KB ska öka kunskapen om samlingarna exempelvis genom publicering och olika evenemang.

Följande ledamöter har utsetts för den kommande treårsperioden:

 • Professor Elisabeth Elgán, ordförande, Historiska institutionen, Stockholms universitet (ordförande)
 • Fil.dr Rasmus Fleischer, Ekonomisk-historiska institutionen, Stockholms universitet
 • Professor Hillevi Ganetz, Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap Stockholms universitet
 • Professor Joacim Hansson, Institutionen för kulturvetenskaper, Linnéuniversitet
 • Professor Ylva Hasselberg, Ekonomisk-historiska institutionen, Uppsala universitet
 • Docent Paula Henrikson, Litteraturvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet
 • Docent Anja Hirdman, Institutionen för mediestudier, Stockholms universitet
 • Docent Ola W. Jensen, Riksantikvarieämbetet
 • Professor Jussi Karlgren, Skolan för datavetenskap och kommunikation, KTH
 • Fil.dr Erika Kihlman, Romanska och klassiska institutionen, Stockholms universitet
 • Docent Marie Lennersand, Riksarkivet
 • Professor Jan Olsson, Institutionen för mediestudier, Stockholms universitet
 • Professor Olof Sundin, Institutionen för kulturvetenskaper, Avd. för ABM, Lunds universitet
 • Johannes Rudberg, adj, KB
 • Jonas Nordin, KB, sekreterare

KB:s forskarråd. Foto: Jens Gustavsson

Övre raden från vänster
Olof Sundin, Ola W. Jensen, Jonas Nordin och Johannes Rudberg

Mittenraden från vänster
Anja Hirdman, Joacim Hansson och Jussi Karlgren

Nedre raden från vänster
Marie Lennersand, Rasmus Fleischer, Elisabeth Elgán, Erika Kihlman, Ylva Hasselberg 

Bakgrund

Enligt riksbibliotekariens beslut har rådet i uppdrag att

 • ge råd och följa upp ansökningar kring forskningsrelaterade projekt som KB medverkar i
 • ge råd och följa upp i vilka externa samarbeten kring forskningsrelaterade frågor KB ska medverka
 • vara referensgrupp i nationella utvecklingsprojekt som har forskare som primär målgrupp
 • ge råd om hur KB ska öka kunskapen om samlingarna exempelvis genom publicering och olika evenemang
 • fånga upp forskningsrelaterade utvecklingsfrågor och framtida behov.

 

För mer information kontakta Jonas Nordin:

fornamn.efternamn@kb.se

010-709 31 56

Senast uppdaterad: 2016-03-23
Innehållsansvar: Jonas Nordin, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Kommande möten:

 

Minnesanteckningar:

 2018-10-12

 2018-05-31

 2017-02-22

 2016-02-09

  2016-06-02

 

Sveriges nationalbibliotek