Bibsamkonsortiet

Inflytandestrukturen 2012-2015

Denna styrgrupp arbetar med utveckling av strategier för upphandling av licensavtal för tillgång till e-tidskrifter, databaser och e-böcker.

Arbetet utförs i syfte att främja tillgången till vetenskaplig information på vägnar av svenska universitet, högskolor, myndigheter och statliga forskningsinstitut inom ramen för det s.k. Bibsamkonsortiet. I detta innefattas bl.a. principer för avtalens innehåll, avtalsformer, vem som ingår i avtalen m.m.

I kraft av verksamhetens omfattning (317 miljoner SEK år 2015) och betydelse för deltagande organisationer har gruppen en särställning och fungerar rådgivande till riksbibliotekarien.

Sammansättning

6 SUHF, 1 Specialbibliotek

  • Wilhelm Widmark, Stockholms universitetsbibliotek (2012-2016) (T.f. Ordförande)
  • Marie-Louise Fendin, Handelshögskolan i Stockholm, Biblioteket (2012-2016)
  • Karin Grönvall, Sveriges lantbruksuniversitet biblioteket (2016)
  • Anders Olsson, Riksdagsbiblioteket (2014-2016)
  • Catta Torhell, Linnéuniversitetets bibliotek (2011-2016)
  • Jakob Harnesk, Karlstads universitetsbibliotek (2015-2016)

Ordförande

Tf. ordförande Wilhelm Widmark, Stockholms universitet

Sekreterare

Britt-Marie Wideberg, samordnare Nationell bibliotekssamverkan

Adjungerad KB-representant

Anna Lundén, enhetschef Nationell bibliotekssamverkan

Aktuella vakanser

1 SUHF

Möten 2016

  • Tisdag 6 september 10-14.30
  • Fredag 14 oktober 10-14.30
  • Måndag 5 december 10-14.30


 


 

Senast uppdaterad: 2017-02-14
Innehållsansvar: Britt-Marie Wideberg, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Sveriges nationalbibliotek