Bibsamkonsortiet

Styrgruppen arbetar med utveckling av strategier för upphandling av licensavtal för tillgång till e-tidskrifter, databaser och e-böcker.

Arbetet utförs i syfte att främja en effektiv informationsförsörjning genom att teckna fördelaktiga licensavtal avseende priser, innehåll och villkor som tar hänsyn till behoven för alla deltagande organisationer i det s.k. Bibsamkonsortiet.

Styrgruppsrepresentanterna har mandat från de deltagande organisationerna att företräda deras intressen och fatta strategiska beslut rörande upphandlingen av e-resurser. I detta innefattas övergripande principer för avtalens innehåll och avtalsformer. På det operationella planet deltar styrgruppsrepresentanterna i omförhandlingsgrupper, alternativt utser representanter från deltagande organisationer att ingå i ovannämnda grupper.

I kraft av verksamhetens omfattning (325 miljoner SEK år 2016) och betydelse för deltagande organisationer har ett samarbetsavtal utformats mellan Kungliga Biblioteket och deltagande organisationer.

 

Ordförande

 • Astrid Söderbergh Widding, Stockholms universitet
  2016/2017 - 3+1 år

Vice ordförande

 • Wilhelm Widmark, Stockholms universitetsbibliotek
  2016/2017 - 3+1 år

Ledamöter

 • Hanna Gadd, Högskolan väst, biblioteket
  2016/2017 - 3 år
 • Karin Grönvall, Sveriges lantbruksuniversitet, biblioteket
  2016/2017 - 3 år
 • Jakob Harnesk, Karlstads universitetsbibliotek
  2016/2017 - 3+1 år
 • Anders Olsson, Riksdagsbiblioteket
  2016/2017 - 3 år
 • Anna Lundén, KB, adjungerad
 • Britt-Marie Wideberg, KB, sekreterare

Från vänster: Wilhelm Widmark, Karin Grönvall, Britt-Marie Wideberg, Jette Guldborg Petersen, Jakob Harnesk, Hanna Gadd, Astrid Söderbergh Widding, Anna Lundén. På bilden saknas Anders Olsson. 

Senast uppdaterad: 2017-12-12
Innehållsansvar: Britt-Marie Wideberg, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Kommande möten 2018
Tisdag 30 januari 9-13.30
Onsdag 14 mars 9-13.30
Tisdag 22 maj 9-13.30
Aktuell dagordning

 2017-11-28

Mötesanteckningar

pdf 2017-11-01
pdf 2017-09-06
pdf 2017-05-16
pdf 2017-03-16
 2017-02-01
 2016-12-05
 2016-10-14
 2016-09-06
 2016-06-15
 2016-05-23
 2016-03-17
 2016-01-22

Relaterad information

Minnesanteckningar 2012-2015

Minnesanteckningar 2007-2011

 Samarbetsavtal 

Sveriges nationalbibliotek