Biblioteksstatistik

Gruppens uppgift är att utveckla och föreslå olika metoder, produkter och informationsinsatser för att implementera en ökad användning av den officiella biblioteksstatistiken som verktyg i det fortsatta kvalitetsarbetet.

Arbetet ska leda till en ökad förståelse för biblioteksstatistikens användningsområden hos huvudmän och biblioteksanställda. Gruppen ska ta fram förslag som kan förbättra kvaliteten på lämnade data för ökad jämförbarhet och vidare användning.

Det övergripande syftet med aktiviteterna ska vara att statistiken bidrar till att Sverige stärks som biblioteksnation.

 

 Gruppen för biblioteksstatistik

Ordförande

 • Monica Nordsten, Falu stadsbibliotek, 2016-

Ledamöter

 • Daniel Albertsson, Sveriges lantbruksuniversitet, 2016-
 • Cathrine Berggren, Mittuniversitetet, 2016-
 • Emma Bergmark, Kulturanalys, 2016-
 • Jill Danielsson, Göteborgs stadsbibliotek, 2016-
 • Christian Forsell, Helsingborgs stadsbibliotek, 2016-
 • Anna-Karin Hugo, MTM, 2016-
 • Kristin Krantz, Linköpings universitet, 2016-2018
 • Katarina Standár, Nordiska museet, 2016-2018
 • Fredrik Uhrzander, Kulturrådet, 2017-
 • Katarina Michnik, B&I Borås, 2017-
 • Susanne Gustafsson, KB, adjungerad, 2016
 • Ramanjit Singh, KB, adjungerad, 2018
 • Cecilia Ranemo, KB, sekreterare
Senast uppdaterad: 2018-03-20
Innehållsansvar: Cecilia Ranemo, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Kommande möten:

Webbmöte 19 feb 2018 

Fysiskt möte xx april 2018

 

Aktuell dagordning:

 

Minnesanteckningar:

 Protokoll 20170914

 Protokoll 20170313

 Protokoll 20170123

 Protokoll 20161128

 Protokoll 20160908

 Protokoll_20160316

 

 Övriga dokument:

Mittuniversitetets kvalitetsindex

Sveriges nationalbibliotek