2009-12-22

KB får nytt utvidgat uppdrag

Samordningsuppdraget gäller alla offentligt finansierade bibliotek.

KB ska svara för nationell överblick, främja samverkan och driva på utvecklingen – även inom regional och kommunal biblioteksverksamhet. KB tar fram en handlingsplan för uppdraget och avdelningschefen för Nationell samverkan, Gunilla Herdenberg bloggar med Bibliotekssverige.

 

Innehållsansvar: Inger Klondiras , e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Relaterad information

KB navet i Bibliotekssverige 

På väg mot ett nytt uppdrag Bloggen om KB:s planarbete   

Sveriges nationalbibliotek