Ansökan om bokskåp för läsesalslån

Syftet med bokskåpen i forskarläsesalen är i första hand att avlasta hanteringen för de låntagare som har en större mängd läsesalslån. Du ska ha minst 8 läsesalslån för att anses behöva ett bokskåp.

För att få bokskåp på Kungliga biblioteket bör du uppfylla följande kriterier:

  • Du ska ha ett stort behov av läsesalslån, det vill säga böcker som inte får lånas hem.
  • Du ska bedriva forskning eller studier inom humaniora eller samhällsvetenskap.
  • Du måste ha minst sju läsesalslån.
  • Du ska kunna besöka KB minst 8 gånger i månaden.

Senast uppdaterad: 2016-03-22
Innehållsansvar: Philippa Andreasson, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Sveriges nationalbibliotek