Vad är upphovsrätt?

Lagen om upphovsrätt ger författare, kompositörer, konstnärer och andra skapande upphovsmän rättigheten att bestämma hur deras litterära eller konstnärliga verk får användas. I det ögonblick verket skapas får upphovsmannen automatiskt upphovsrätt till sitt verk. Upphovsrätten regleras i upphovsrättslagen.

Verkshöjd

För att konstnärliga och litterära verk ska skyddas av upphovsrätten ska verket ha uppnått verkshöjd. Med detta menas att verket har en tillräckligt hög grad av originalitet och att ingen annan skulle ha kunnat göra exakt samma sak.

Ekonomisk och ideell rätt

Upphovsrätten består av en ideell rätt och en ekonomisk rätt. Den ideella rätten innebär att upphovsmannen har rätt att bli namngiven i samband med att verket nyttjas och har rätten att motsätta sig att verket ändras eller görs tillgängligt för allmänheten på ett sätt som är kränkande för upphovsmannens anseende eller egenart.

Den ekonomiska rätten ger upphovsmannen ensamrätt att tillåta eller förbjuda varje form, tryckt eller i elektronisk form, av mångfaldigande av verket exempelvis genom kopiering men även rätten att göra verket tillgängligt för allmänheten. Den ekonomiska rätten innebär även att upphovsmannen har rätt att få ersättning om någon ska använda verket. Det finns dock en rad inskränkningar som tillåter viss exemplarframställning utan tillstånd från upphovsmannen.

Hur länge gäller skyddet

Upphovsrätten till ett verk gäller från verkets uppkomst till och med 70 år efter upphovsmannens död. Även i fråga om anonyma verk är skyddstiden 70 år men gäller istället från året för offentliggörandet av verket. Förenklat kan man utgå ifrån schablonen att ett verk, skapat av en person som lever i 90 år, tidigast kan kopieras 150 år senare om man förutsätter att personen har varit 10 år eller äldre vid skapandet av verket. När skyddstiden har passerat är verket fritt att användas och du får exempelvis kopiera utan begränsning, både i pappersform och i elektronisk form. Vad gäller fotografisk bild har KB fattat principbeslutet att betrakta alla fotografiska bilder som verk med en skyddstid på 70 år.

Senast uppdaterad: 2016-05-13
Innehållsansvar: Mats Niklasson, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Mer information

Upphovsrättsorganisationer

ALIS

BUS

STIM

Bonus Presskopia

Övrigt

Regeringskansliets folder ”Upphovsrätt, Information om rättsreglerna”

Upphovsrättslagen, Svensk författningssamling, SFS 1960:729

Sveriges nationalbibliotek