När ska namnet på KB:s fotograf anges?

Fotografisk bildframställning som innebär ett rent mångfaldigande av en förlaga har enligt KB inget upphovsrättsligt skydd och KB:s fotografs namn behöver därför inte anges. Vid rent mångfaldigande räcker det att skriva ”Reproduktion: Kungl. biblioteket.”

Däremot har de fotografiska bilder som inneburit konstnärligt skapande insatser av fotografen, exempelvis i form av ljussättning och bildkomposition, upphovsrättsligt skydd. Om en sådan bild ska publiceras måste KB:s och fotografens namn i förekommande fall finnas med vid bilden eller i bildförteckningen i enlighet med god sed: ”Reproduktion: Fotografens namn, Kungl. biblioteket.”

Senast uppdaterad: 2016-05-13
Innehållsansvar: Mats Niklasson, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Sveriges nationalbibliotek