Filminspelning och fotografering på KB

Massmedier och filmbolag kan efter överenskommelse få tillstånd för filmninspelning och fotografering i samlingarna och i KB:s lokaler.

Ansök om tillstånd – minst två veckor i förväg

Läs först igenom villkoren nedan och ansök därefter om tillstånd.

Villkor 

  • Mycket i KB:s samlingar är skyddat av upphovsrätten. Det innebär att du inte får fotografera eller filma och sprida det materialet utan rättighetshavarens samtycke. Är materialet upphovsrättsskyddat ska en förbindelse skrivas under med rättighetshavaren.
  • KB ansvarar inte för hur du använder det producerade materialet. Du måste själv kontrollera om det din beställning gäller är upphovsrättsligt skyddat och ta reda på vilka bestämmelser som gäller.
  • KB:s personal bedömer om det som ska filmas är i så gott skick att det inte tar skada av en inspelning.
  • KB:s låne- och ordningsregler (pdf) gäller under filmning och fotografering.
  • Hur KB:s samlingar hanteras under inspelning och fotografering avgör KB:s personal.
  • Ett avtal som omfattar syfte, avgifter och övriga överenskomna villkor skapas efter att ansökan om tillstånd har skickats in och det undertecknas dagen innan filminspelningen äger rum.
  • Vid publicering och andra former av tillgängliggörande bör det framgå att bilder eller film visar objekt från KB.
Senast uppdaterad: 2016-06-07
Innehållsansvar: Peter Axelsson, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Kontaktuppgifter

E-post: kommunikation[snabela]kb.se
Växel: 010-709 30 00 (kommunikationsenheten)


Kopiering & reproduktion

 

Sveriges nationalbibliotek