Lånekort

Du måste vara minst 18 år gammal för att få skaffa ett lånekort. Du kan själv registrera dig i KB:s bibliotekskatalog Regina. Där kan du sedan direkt börja beställa material.

När du kommer till KB får du sedan fylla i ett låneavtal i expeditionen för information och lån. Du måste visa upp giltig ID-handling för att kvittera ut ditt lånekort. Om du vill hämta ut ett lån för någon annans räkning måste du kunna visa upp giltig ID-handling och en fullmakt (se länk till höger).

Utländska besökare

Om du inte är folkbokförd i Sverige måste du uppge bostadsadress i både Sverige och hemlandet. Du får fylla i ett låneavtal i expeditionen för information och lån samt visa pass eller annan godkänd ID-handling. Du kan sedan beställa böcker för läsning i läsesalen. Däremot får du inte låna hem något material.

Om du vistas i Sverige mer än tre månader kan du få göra hemlån mot borgen. Det innebär att någon som är folkbokförd i Sverige går i god för dig och ansvarar för dina lån. Tala med KB:s personal för närmare information eller skriv ut en borgensblankett (se länk till höger) och lämna in den i expeditionen för information och lån.

Förlorat lånekort

Du ansvarar för alla dina lån till dess att de är avregistrerade. Om du förlorar ditt lånekort ska du så snart som möjligt anmäla detta till expeditionen för information och lån. Du kan få ett nytt kort mot en avgift på 25 kr.

Audiovisuellt material

Du som forskar har tillgång till KB:s audiovisuella samlingar. För att beställa skapar du ett konto i Svensk mediedatabas, SMDB. Ditt beställda material tar du del av antingen på plan 2 på KB i Humlegården eller som fjärrlån över hela landet. Om du besöker Humlegården behöver du även ett lånekort på KB för att ta del av materialet.

Läs mer om vad som gäller på webbplatsen för Svensk mediedatabas.

Senast uppdaterad: 2016-05-18
Innehållsansvar: Anne Kihlstedt, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Relaterad information

 Fullmakt

 Borgensblankett på svenska

 Borgensblankett på engelska/Personal guarantee

Beställ lånekort i Regina/Mina sidor

Skapa konto i Svensk mediedatabas

Sveriges nationalbibliotek