Låna och läsa dagstidningar

Kungl. bibliotekets samling av svenska dagstidningar består av de ungefär 2 600 olika titlar som har getts ut i Sverige. Dagstidningar kan vara i original, digitaliserade eller mikrofilmade.

 

Dagstidningar i original

De flesta dagstidningar till och med 1850 är ännu inte digitaliserade och kan beställas fram i original till specialläsesalen. Dagstidningar från och med 1851 som inte digitaliserats eller mikrofilmats kan beställas fram i original för läsning i Statens Biblioteksdepå i Bålsta.

Särskilda regler gäller annonsblad, se Dagstidningar och tidskrifter.

Digitaliserade dagstidningar

Sök bland svenska dagstidningar innehåller alla av KB hittills digitaliserade nummer av Aftonbladet, Svenska dagbladet, Expressen och Dagens industri från start till nutid, samt Dagens nyheter för perioden 1863-2004 samt 2013-, Göteborgs aftonblad 1888-1918 och Signalen 1899-1941.

Dessutom finns drygt 300 dagstidningstitlar för hela 2014 och framåt sökbara samt 150 titlar som är delvis eller helt digitaliserade för 2013. Årets dagstidningar adderas allteftersom med en eftersläpning på 2-4 månader.

Endast digitaliserade dagstidningar som är publicerade till och med 1900 kan läsas utanför KB:s lokaler. För att läsa material utgivet från och med 1901 måste du besöka KB:s mikrofilmsläsesal i Humlegården i Stockholm.

Se avsnittet Digitaliserade dagstidningar på annan webbsida.

Mikrofilmade dagstidningar

Alla dagstidningar är mikrofilmade åren 1979 till 2013. För perioden 1645-1978 är alla stora och många av de mindre dagstidningarna komplett filmade. Sammanlagt är hälften (cirka 70 miljoner sidor) av samlingen av dagstidningar mikrofilmad. Du kan läsa de filmade tidningarna i mikrofilmsläsesalen på KB i Humlegården. Du kan ta kopior av mikrofilmen, men inte låna hem den. Titlar och utgivningsperioder finns i förteckningen Mikrofilmade svenska dagstidningar.

Senast uppdaterad: 2016-05-04
Innehållsansvar: Pär Nilsson, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Information & lån

Telefon: 010-709 30 30 (måndag-fredag: 9-16)
E-post: info[snabela]kb.se

Mikrofilmsläsesalen

Telefon: 010-709 30 30 (måndag-fredag: 9-17)

Dagstidningar

E-post: svedag[snabela]kb.se

 

Sveriges nationalbibliotek