Tillgänglighet

Entré och parkering

Från Humlegårdsgatan går en cirka 60 meter lång grusväg fram till Kungliga bibliotekets huvudentré.

Två parkeringsplatser för besökare med funktionsnedsättning ligger inom tio meter från entrén.

Till höger om huvudentréns trappa finns en entrédörr för besökare som inte kan använda trappor.

Dörren ligger i markplan och är försedd med dörröppnare. Direkt innanför denna dörr finns en hiss till bibliotekets entréhall. Hissen mått är 1,1 x 1,5 meter.

I biblioteket

Receptionsdisken och disken vid information och lån är höj-och sänkbara.

Hörslinga modell UniVox DLS-70 är installerad vid receptionen, vid expeditionen för information och lån samt i hörsalen.

Hiss till plan 1, 2 och 3 i annexet finns på entréplanet. Hissens mått är 1,9 x 1,08 meter.

I läsesalen och forskarläsesalen finns gallerier för referenslitteratur. Dessa ligger en resp. två våningar upp och nås bara via smala trappor. Personalen kan hämta böcker vid förfrågan, kontakta gärna biblioteket innan besöket för att få bästa möjliga service.

Allergi

De växter som finns i Kungliga biblioteket är godkända av astma- och allergiförbundet.

Bibliotekets städprodukter är fria från parfym och personalen uppmanas att avstå från parfym/starkt doftande produkter under arbetsdagen.

Toaletter

Toaletter som är anpassade för personer med funktionsnedsättning finns på varje våningsplan.

Kafé och restaurang

På entréplanet (plan 5) finns café Valfrid och på plan 4 ligger restaurang Sumlen. Restaurangen nås med hiss som ligger vid expeditionen för information och lån.

Djur

Pälsdjur är inte tillåtna i Kungliga biblioteket, med undantag för assistanshundar.

Service vid läsnedsättning

Förstoringsglas med och utan belysning finns att låna i mikrofilmsläsesalen, i expeditionen för information och lån samt i specialläsesalen.

Personer som har svårt att läsa tryckt text och därför inte kan ta del av ett speciellt verk som endast finns vid Kungliga biblioteket, har rätt att låna ett anpassat exemplar av verket. Biblioteket kan till exempel hjälpa till med inskanning av text till datorfiler i format som kan läsas i talsyntesprogram.

Beställning av inskannade filer görs hos reproexpeditionen som ligger bredvid expeditionen för information och lån.

Reproexpeditionen är bemannad måndag–fredag kl. 13–17.

Kontakt

E-post: info[snabela]kb.se.
Telefon: 010-709 30 30 (måndag-fredag 9-16).

Senast uppdaterad: 2017-05-30
Innehållsansvar: Philippa Andreasson, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Kontakt

E-post info@kb.se.

Telefon 010-709 30 30 (måndag-fredag 9-16)

 

Policy för tillgänglighet till Kungl. biblioteket
(utskriftsvänlig version)

Sveriges nationalbibliotek