Negotiation Skills: grundkurs i förhandlingsteknik speciellt riktad till bibliotekarier

Tid: 5 september 2017
Föreläsare: Sarah Dunnant, Red Sage Consulting
Plats: Kungliga bibliotekets lokaler i Garnisonen, Karlavägen 100, Stockholm

Endast för Bibsam-konsortiets deltagande institutioner

Välkomna till en praktiskt inriktad grundkurs (heldag) för att öka kunskaperna och förhandlingsfärdigheterna för bibliotekarier som arbetar med förvärv av elektroniska resurser. Kursen hålls den 5 september och är på engelska.

Antalet platser är begränsat. Vi förbehåller oss rätten att begränsa antalet deltagare per institution om nödvändigt.

Sveriges nationalbibliotek