Mötesplats Open Access 2017 (MOA)

Tid: 26-27 april 2017, start klockan 11.45
Föreläsare:
Plats: Karlstads universitet

MOA 2017 fokuserar på öppen tillgång till vetenskapliga publikationer och betonar kopplingen till öppen tillgång till forskningsdata. Konferensen arrangeras i samarbete med Karlstads universitet.

Läs mer om anmälan och program via den här länken.

Sveriges nationalbibliotek