2017-04-26

Nationalbibliografin i siffror: Många ger ut sina egna böcker

​Tretton procent av de böcker som registrerades på KB under 2016 gavs ut av privatpersoner utan hjälp av ett förlag. Det framgår av rapporten Nationalbibliografin i siffror 2016, där KB presenterar statistik för den svenska bokutgivningen.

 

Varje år tar KB fram statistik för nationalbibliografin, som är bibliotekets namn på bokutgivningen. Statistiken grundar sig på material som kommer in till biblioteket genom pliktleveranslagen. Lagen innebär att tryckerier och utgivare måste skicka ett exemplar av allt de ger ut till KB. Därför får KB in i stort sett allt som ges ut i Sverige.

I årets rapport presenterar KB för första gången statistik över egenutgivna böcker, det vill säga böcker som ges ut av privatpersoner utan hjälp av ett förlag. Under 2016 stod de för 13 procent av den totala utgivningen.

– Flera forskare och journalister har hört av sig till KB och frågat efter statistik om egenutgivningen. Nu kommer man att kunna se hur den utvecklas över tid, säger Ylva Sommerland, ansvarig för KB:s arbete med Nationalbibliografin i siffror.

En tiondel av egenutgivningen är så kallade livsberättelser, till exempel biografier och skönlitteratur som handlar om verkliga personer. Även en tiondel av den totala registrerade utgivningen förra året är livsberättelser.

– Det är samma siffra som 2015, vilket visar att många människor fortfarande vill berätta om sina liv i bokform. Antalet livsberättelser i nationalbibliografin har ökat stadigt sedan 2007, säger Ylva Sommerland.

Under 2016 registrerades 13 237 nya böcker i nationalbibliografin. Det är 13 procent färre än under 2015. En trolig förklaring är att KB under förra året förberedde övergången till nya katalogiseringsregler, vilket skapade en större eftersläpning i katalogiseringen.

Översättningstrender – KB på Litteraturmässan

Lördagen den 6 maj medverkar KB, tillsammans med Kulturrådet, på Litteraturmässan i Stockholm under rubriken ”Litteraturutbyte i praktiken – Ett panelsamtal om aktuella översättningstrender på den svenska litteraturmarknaden".

Samtalet utgår från statistik i Nationalbibliografin i siffror 2016 som rör översättningstrender. I årets rapport har KB fokuserat extra mycket på just sådan statistik.

För mer information, kontakta:

​Ylva Sommerland
Ylva.Sommerland@kb.se
070-007 32 90

Innehållsansvar: Anette Lindh, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Läs hela rapporten

Nationalbibliografin i siffror 2016

Sveriges nationalbibliotek