2017-01-25

Kungliga biblioteket rekryterar avdelningschef från SVT

Eva-Lis Green tillträder under våren som chef för Kungliga bibliotekets avdelning för digitala samlingar. Eva-Lis kommer närmast från en tjänst som chef för metadata, mediehantering och system på Sveriges television.

Eva-Lisa Green

– Eva-Lis har en gedigen erfarenhet från den audiovisuella världen och är den kraft vi behöver i uppdraget att utveckla verksamheten vid Avdelningen för digitala samlingar. Jag är glad och förväntansfull inför vårt arbete tillsammans, säger riksbibliotekarie Gunilla Herdenberg.

Eva-Lis Green har arbetat med arkiv, system och metadatafrågor sedan mitten på 1980-talet. Hon är utbildad bibliotekarie och har på SVT haft olika uppdrag såsom chef, projektledare och strateg. Eva-Lis Green sitter i styrelsen för den internationella audiovisuella organisationen FIAT IFTA (Fédération Internationale des Archives Film/International Federation of Television Archives) och är ordförande i Media Management Commission. Hon har representerat SVT i flera nationella utredningar och arbeten inom sitt område.


– Jag ser fram emot och tycker att det ska bli oerhört spännande och roligt att komma tillbaka till biblioteksvärlden och de utmaningar som framtidens bibliotek står inför. Jag hoppas att jag med mina erfarenheter från den audiovisuella arkivvärlden kan bidra på ett konstruktivt sätt i arbetet framåt, säger Eva-Lis Green.

KB:s avdelning för digitala samlingar ansvarar bland annat för att samla in, beskriva och bevara radio- och tv-program, dagstidningar, film, musik och spel samt det material som levereras genom e-plikten. Avdelningen ansvarar även för KB:s egen digitaliseringsverksamhet. Avdelningen har ett 60-tal medarbetare och består av Enheten för dagstidningar, radio och tv, Enheten för film, musik och spel, Enheten för digitalisering samt Enheten för Filmarkivet.

Innehållsansvar: Julia Reuter Holmström, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Sveriges nationalbibliotek