2017-07-03

KB live från Almedalen

Tidigare i dag sändes seminariet 'Digitalisering av konst och kultur – möjligheter och utmaningar för kulturpolitiken' live från Almedalen.

 

Erik Fichtelius, Brit Stakston, Abdullatif Haj Mohammad, Gunilla Kindstrand och Thord Eriksson. Foto: Peter Axelsson

Seminariet arrangerades av några av Sveriges största kulturmyndigheter och i programmet uppmärksammades bland annat de utmaningar som kulturinstitutioner och konstutövare möter i samband med den digitala tidsåldern. 

Från KB kom Erik Fichtelius, samordnare för en nationell biblioteksstrategi, för att bland annat diskutera hur vi i Sverige kan möta den digitala tidsålderns krav på källkritik. Vidare talade han om vikten av att ha bibliotek där primärkällor finns tillgängliggjorda för alla, både för läsning men också för kritisk granskning.

Programmet livesändes tidigare i dag från Länsstyrelsens trädgård i Visby och ligger nu uppe på Kulturrådets Youtube-kanal.
Innehållsansvar: Eric Eskilsson, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Sveriges nationalbibliotek