2017-03-07

Driftsinformation

KB hade under gårdagen problem med den virtuella servermiljön vilket medförde att det inte gick att nå KB:s system inklusive Libris.

Under kvällen kom systemen igång igen. Dock kan det bli mindre driftstörningar under kommande dagar.

Vi beklagar djupt det inträffade.

Innehållsansvar: Peter Axelsson, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Sveriges nationalbibliotek