2017-02-08

Christina Persson ny utredare för nationell biblioteksstrategi

Christina Persson anställs som utredare i KB:s arbete med en nationell biblioteksstrategi. Hon har en gedigen biblioteksbakgrund och har de senaste 14 åren varit bibliotekschef för Göteborgs Stadsbibliotek.

Christina Persson, ny utredare i KB:s arbete med en nationell biblioteksstrategi
Foto: Ola Kjelbye

Under Christina Perssons tid som chef på stadsbiblioteket i Göteborg byggdes biblioteket om till en fysisk mötesplats i en digital tid. I hennes meritportfölj finns en 40-årig bibliotekserfarenhet från främst folkbiblioteksvärlden, men även en nationell utblick genom olika uppdrag för Svensk biblioteksförening, DIK-förbundet och delaktighet i KB:s olika inflytandegrupperingar.

Christina Person var också under några år prefekt på Högskolan i Borås. Med sina erfarenheter har hon en stor insikt i Bibliotekssveriges olika villkor och förutsättningar.

Under våren kommer även Jesper Klein, innovationschef på Myndigheten för tillgängliga medier (MTM), att förstärka sekretariatet för nationell biblioteksstrategi på halvtid. Dessutom kommer Jesper  att skriva ett avsnitt i den kommande omvärldsanalysen om bibliotekens digitala infrastruktur. Jesper Klein har sedan början av 2000-talet lett digitaliseringen av biblioteks- och dagstidningstjänster för personer med funktionsnedsättningar.

Innehållsansvar: Anette Lindh, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Kontaktuppgifter

För mer information, kontakta:

Erik Fichtelius, nationell samordnare
070-007 30 27
Erik.Fichtelius@kb.se

Sveriges nationalbibliotek