2017-10-24

Biblis nummer 79 ute nu!

Höstnumret av Biblis: Kvartalstidskrift för bokvänner har kommit! Tidskriften ges ut av Kungliga bibliotekets vänförening Biblis.

Innehåll Biblis 79

Arosenius brev, Ekelöfs dedikationer och Martinsons början. Om privata samlingar och digitala bibliotek
Dick Claésson

Reklamfilmen utanför biografen i 1900-talets början – på land, till sjöss och i luften
Mats Rohdin

Från Leonard Gustafssons bokbinderi

Fragment – handskrifter och tryckta – i Smålands museum
Michael Gullick

Restaurering och konservering av äldre tryck. Hur en bokkonservator fattar beslut om vård och behandling av den fysiska boken
Natasha Herman

Bibliografens bokhistoria
Per Cullhed om Wolfgang Undorfs 'From Gutenberg to Luther'

Nyheter & Noterat

Jonas Ellerström om Björner Torssons och Karolina Westenhoffs 'Notiser om slumpen'

Eva Nilsson Nylander om Agnieszka Backmans 'Handskriftens materialitet'

Nordnytt

Gunnel Hedberg om timmer och twitter

Britt Dahlström om Annemarie Selinkos 'Desirée: En drottnings roman'.

Läs tidningen!

Två av artiklarna kan laddas ner som fulltext du hittar dom här!

Vill du bli medlem? Registrera dig här och du får årets fyra nummer (Biblis 77–80) samt Biblis julgåva 2017!

 

Innehållsansvar: Eric Eskilsson, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Omslag nummer 79.

Mer om föreningen

Biblis på facebook

Sveriges nationalbibliotek