2016-02-29

Manipulerade bilder och gamla tv-program

Get Online Week på Kungl. biblioteket

För första gången medverkar Kungl. biblioteket i den europeiska kampanjen Get Online Week. Den 18 mars hålls tre föreläsningar med fokus på bildmanipulation, bevarande av digitala dokument samt fjärraccess till gamla SVT-produktioner.

Get Online Week pågår på olika platser i Europa mellan 14 och 20 mars och har som syfte att skapa ökad digital delaktighet. Kungl. biblioteket medverkar med ett program som anknyter till årets tema ”trust and confidence and digital jobs”.

Program 18 mars

i hörsalen på Kungl. biblioteket i Humlegården, Stockholm

13.30
Välkomna

Elisabet Ahlqvist, handläggare, Enheten för nationell bibliotekssamverkan 

13.45
Bilder och manipulation – vad kan man göra och vad bör man göra?

Torsten Johansson, chef, Enheten för dagstidningar, radio och tv

14.45
Hur, vad och varför – att bevara digitala dokument

Bengt Neiss, it-specialist, Enheten för drift
Daniel Jansson, handläggare tekniskt verksamhetsutvecklingsarbete, Enheten för digitalisering
Stina Degerstedt, bibliotekarie, Enheten för metadata och systemstöd

15.45
Förenklad tillgång till Kungl. bibliotekets samlingar – fjärraccess till samtliga SVT-produktioner från 1960-talet

Christopher Natzén, handläggare, Enheten för kunskapsuppbyggnad  

16.30
Avslutning

Elisabet Ahlqvist

I Sverige organiseras Get Online Week av Digidelnätverket. På deras webbplats kan du läsa mer om kampanjen. För mer information om Kungl. bibliotekets program 18 mars, vänligen kontakta:


Elisabet Ahlqvist
Telefon: 010-709 36 30
Mejl: elisabet.ahlqvist@kb.se

Karl Isaksson
Telefon: 010-709 36 34
Mejl: karl.isaksson@kb.se

Innehållsansvar: Karl Isaksson, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Sveriges nationalbibliotek