2016-01-12

Lars Ilshammar ny biträdande riksbibliotekarie

Riksbibliotekarie Gunilla Herdenberg har idag utsett Lars Ilshammar till ny biträdande riksbibliotekarie från och med 1 februari. Han efterträder Göran Konstenius som valt att lämna uppdraget.

Lars Ilshammar är idag avdelningschef för fysiska samlingar på KB och har varit på myndigheten sedan hösten 2013.

– Lars Ilshammar har, förutom sina år på KB, betydelsefulla erfarenheter från forskningsvärlden, arkivvärlden, journalistik och politik vilket gör honom lämplig för uppdraget säger riksbibliotekarie Gunilla Herdenberg.

– Jag ser fram emot att få arbeta med KB:s viktiga uppdrag i en spännande tid av förändringar. Inte minst samhällets digitalisering är en bred och mäktig kraft som skapar helt nya förutsättningar för många av nationalbibliotekets verksamheter, säger Lars Ilshammar.

Kontaktuppgifter:
Lars Ilshammar 010-709 33 69
Lars Ilshammar. Foto KB

Innehållsansvar: Peter Axelsson, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Sveriges nationalbibliotek