2016-03-21

​KB stödjer upprop för öppen tillgång till vetenskapliga tidskrifter

Kungliga biblioteket (KB) ställer sig bakom ett open access-upprop från tyska Max Planck-institutet. Målet med uppropet är att få forskningsorganisationer över hela världen att samverka för ett öppet publiceringssystem för vetenskapliga publikationer.

Gunilla Herdenberg undertecknar open access-upprop 

Intresseanmälan har undertecknats av riksbibliotekarie Gunilla Herdenberg. Med undertecknandet vill KB ge sitt stöd i den gemensamma strävan att göra vetenskapliga publikationer öppet tillgängliga på internet – så kallad open access.

De institutioner som har undertecknat uppropet är eniga om följande aspekter:

  • En majoritet av dagens vetenskapliga tidskrifter ska omvandlas från låsta prenumerationsbaserade till öppet tillgängliga i enlighet med de olika vetenskapliga ämnesområdenas särskilda förutsättningar. Samtidigt fortsätter undertecknarna att stödja nya och förbättrade former av open access-publicering.
  • Undertecknarna kommer att främja omvandlingsprocessen genom att använda resurser som tidigare lades på tidskriftsprenumerationer till att stödja hållbara affärsmodeller för open access-publicering.
  • Undertecknarna bjuder in alla som är involverade i vetenskaplig publicering – särskilt lärosäten, forskningsinstitut, finansiärer, bibliotek och förlag – till att samarbeta för en snabb och effektiv övergång.

I varje land som står bakom uppropet utses även en National Contact Point (NCP). NCP:n har i uppdrag att föra ett strategiskt och målinriktat påverkansarbete genom att söka etablera nätverk med nationella organ, intressegrupper och beslutsfattare. Sveriges NPC är Beate Eellend, handläggare för programmet OpenAccess.se och publiceringsfrågor på KB.

Uppropet utgår från Berlindeklarationen om fri tillgång till kunskap.

Kontaktinformation:

Beate Eellend, handläggare för programmet OpenAccess.se och publiceringsfrågor, Kungliga biblioteket
Mejl: förnamn.efternamn@kb.se
Tel: 010-709 36 40

Innehållsansvar: Anette Lindh, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Mer information

Uppropets webbplats:
Open access 2020

Referenser:
Berlin Declaration (2003) 
Berlin Mission Statement (2013)
MPDL White Paper (2015)

Sveriges nationalbibliotek