2016-01-11

Dags för Facebookdiskussion om strategier för bibliotek

Hur ska en nationell strategi för Sveriges bibliotek se ut? Under ett antal veckor under våren ska Facebookgruppen Nationell biblioteksstrategi diskutera olika ämnen med bäring på en nationell biblioteksstrategi. Sekretariatet vill på det här sättet få in synpunkter för arbetet med den nationella biblioteksstrategin. Gruppen har idag 900 medlemmar och är en öppen grupp med syfte att skapa delaktighet och transparens kring strategiarbetet.

Foto: CC0

– Det är värdefullt med så många erfarenheter och synpunkter som möjligt för att vårt arbete ska bli framgångsrikt säger Erik Fichtelius, nationell samordnare för arbetet. Därför väljer vi att arbeta med Facebook som en av våra plattformar.

Frågor som kommer att diskuteras handlar om digital delaktighet, biblioteksrummet, skolbibliotek, nationellt digitalt bibliotek, med flera. 

– Vi kommer att vara lyhörda och utifrån de svar vi får kommer vi eventuellt att omformulera frågor och skapa nya tankar fortsätter Erik Fichtelius.

Förutom Facebookgruppen kommer sekretariatet att resa runt i landet och träffa berörda intressenter för arbetet. I uppdraget ingår även studier av övriga nordiska länders nationella biblioteksstrategier. Bland annat planeras resor till Norge och Danmark för studier och inspiration.

Här hittar du Facebookgruppen: facebook.com/groups/nationellbiblioteksstrategi

Vill du veta mer kan du kontakta:

Erik.Fichtelius@kb.se

Karin.linder@kb.se

Krister.Hansson@kb.se

Innehållsansvar: Karin Linder, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Sveriges nationalbibliotek