2016-02-23

Kungl. bibliotekets årsredovisning 2015 klar

Nu är Kungl. bibliotekets årsredovisning för 2015 är färdig.

Den finns att ladda ner i sin helhet via länken till höger.

Innehållsansvar: Enheten för ekonomi, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Kungl. bibliotekets årsredovisning 2015

Årsredovisning 2015

Klicka här för att ta del av årsredovisningen.

 

Sveriges nationalbibliotek