2015-12-14

Visning och besök bakom kulisserna

Till förmån för Musikhjälpen arrangerar KB en visning av sina underjordiska magasin.

Musikhjälpens logga
Kungl. biblioteket är Sveriges nationalbibliotek. Sedan den första lagen om pliktleveranser stiftades 1661 har i stort sett alla publikationer som utgivits i Sverige samlats in och numera gäller det även musik, film, radio och tv. Här sparas allt material för framtida generationer, oavsett innehåll och form – ingenting får kastas.

Vi visar KB bakom kulisserna och presenterar intressanta delar av våra samlingar. Vi besöker även de underjordiska magasinen som annars inte är tillgängliga för allmänheten. 

Observera att du måste vara 18 år och fullt frisk för att få tillträde till magasinen.

Läs mer om auktionen och var gärna med och bjud.

Innehållsansvar: Peter Axelsson, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Sveriges nationalbibliotek