2015-10-26

Nationell biblioteksstrategi på Facebook

Facebook-sidan Nationell biblioteksstrategi ligger nu ute.

Erik Fichtelius, nationell samordnare för biblioteksutredningen på KB, berättar att Facebook-sidan Nationell biblioteksstrategi nu har startat.

Erik Fichtelius

På Facebook-sidan kommer alla att kunna bidra med synpunkter på det fortsatta utredningsarbetet. Under våren 2016 kommer utredarna att arbeta med ”veckans fråga”.

Läs Biblioteksbladets intervju med Erik Fichtelius.

 

 

Innehållsansvar: Peter Axelsson, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Sveriges nationalbibliotek