2015-12-21

Kung. biblioteket utlyser Klemmingstipendiet

Kungl. biblioteket utlyser härmed Klemmingstipendiet om 50 000 kronor. Stipendiet kan delas på flera sökande.

Stipendiet ska möjliggöra forskning och studier inom områdena bibliografi och svensk bok- och bibliotekshistoria, dock med visst företräde för forskning och studier i anslutning till Kungl. bibliotekets samlingar.

Ansökningar ska inkomma senast 2016-01-25 till:
Kungl. biblioteket
Klemmingstipendiet
Box 5039
102 41 Stockholm

Märk ansökan med dnr: 2.1.8-2015-1126

Överbibliotekarien Gustaf Edvard Klemming, chef för Kungl. biblioteket 1865-90. Foto: KB

Överbibliotekarien Gustaf Edvard Klemming, chef för Kungl. biblioteket 1865-90. Foto: KB
Innehållsansvar: Peter Olin, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Sveriges nationalbibliotek