2015-11-09

Höstnumret av tidskriften Biblis har kommit

Här är några smakprov på artiklar som kan laddas ned som pdf-filer.

 

  • Münchhausens äventyr i katalogvärlden
    Eva Abrahamsson
  • Finns det fortfarande riktiga författare i Sverige?
    Carl Henrik Svenstedt
  • Färd i Fontaneland
    Anders Björnsson

 

Läs mer på

http://www.kb.se/aktuellt/Butik-och-Publikationer/Tidskriften-Biblis/

Innehållsansvar: Ingrid Svensson, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Sveriges nationalbibliotek