2015-11-24

Erik Dahlberghs Suecia får upprättelse

En ny bok från KB-forskaren Jonas Nordin och konsthistorikern Börje Magnusson kastar nytt ljus på en svensk bildskatt från 1600-talet.

I den nya boken Drömmen om stormakten. Erik Dahlberghs Sverige (Medströms förlag) berättar historikern och KB-medarbetaren Jonas Nordin och konstvetaren Börje Magnusson hela historien om Erik Dahlberghs Suecia antiqua et hodierna. Boken är tillkommen i samband med Kungl. bibliotekets arbete med att digitalisera hela Sueciasamlingen och göra bilderna fritt tillgängliga på nätet.

Under andra halvan av 1600-talet arbetade fortifikationsofficeren Erik Dahlbergh med att teckna av alla Sveriges sevärdheter för ett stort planschverk: Suecia antiqua et hodierna, ”Det forna och nuvarande Sverige” – Suecian i dagligt tal. Hans omkring sexhundra efterlämnade teckningar och närmare fyrahundra gravyrer är den rikaste bildskatt som finns bevarad från Sverige i äldre tid. Här avbildas alla tidens slott, städer och fornlämningar av rang. Större delen av Sueciasamlingen förvaras på Kungl. biblioteket och tillhör en av nationalbibliotekets verkliga klenoder. Bilderna är ofta efterfrågade av forskare och allmänhet.

– I arbetet med att digitalisera det omfattande materialet har vi på KB gjort nya upptäckter och fått en fördjupad bild av hur Suecian en gång kom till. I boken försöker vi att förmedla dessa rön och samtidigt presentera verket i helfigur, berättar Jonas Nordin.

Bokomslag till Drömmen om stormakten

KB:s databas med allt Suecia-material fritt tillgängligt har adressen suecia.kb.se
Innehållsansvar: Peter Axelsson, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Sveriges nationalbibliotek