2015-12-16

90 000 CD-skivor digitaliserade

Kungl. bibliotekets enhet för digitalisering har digitaliserat alla KB:s CD-skivor från starten av 1980-talet till och med 2014, sammanlagt drygt 90 000. Alla är sökbara och till och med 2013 är de uppspelningsbara via Svensk mediedatabas, SMDB, i KB:s lokaler i Humlegården. CD-skivor från 2014 kommer att bli uppspelningsbara inom kort.

– Det här är ett stort och fantastiskt arbete som är mycket värdefullt för svensk musikforskning och jag tycker att det förtjänar all uppmärksamhet, säger Olle Johansson, bibliografisk expert på KB.

Sedan november 2011 har Anders Öhman, Tomas Gertz och Mikael Johansson på KB:s digitaliseringsenhet med hjälp av en robotlösning utfört rippning, det vill säga, kopierat och gjort om ljudet från alla pliktlevererade CD-skivor till digitala filer. Filerna bevaras nu i KB:s digitala arkiv. Arbetet har gått mycket bra och de hoppas att alla CD-skivor som inkommit under 2015 ska kunna rippas under våren 2016.

Rippningsroboten. Foto: Mikael Johansson

Rippningsroboten. Foto: Mikael Johansson
Innehållsansvar: Peter Axelsson, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Sveriges nationalbibliotek