2014-12-10

Suecana-möte med agenturer och förlag

På KB:s enhet för kunskapsuppbyggnad har man tagit initiativ till ett möte med företrädare för olika litterära agenturer och förlag för att effektivera arbetet med Suecanan.

Enhetschef Johannes Rudberg och bibliotekarien Eva-Maria Häusner hade inviterat dem i syfte att informera om utomlands utgivna publikationer med svensk anknytning. Därutöver ser KB gärna ett samarbete med agenturerna och förlagen. Åtta representanter hade hörsammat inbjudan och visade stort intresse för Suecana-arbetet.

Suecana-möte med agenturer och förlag. Foto: Jonas Hållstrand Martinsson/KB

I Regeringens instruktion nämns ju Suecanan som en del av KB:s uppdrag. Förordning (2008:1421) med instruktion för Kungl. biblioteket säger bl.a. att ”Myndigheten ska … samla, förvara, beskriva och tillhandahålla utomlands utgivna publikationer med svensk anknytning …”.

Agenturernas representanter berättade att det då och då händer att deras referensexemplar försvinner. Det är därför roligt att åtminstone ett exemplar finns på KB. Men vart ska man skicka dem? Det var man inte så insatt i. Korrekt adressering betonades som viktig av Johannes Rudberg.

För gratis frakt ska man använda följande (OBS! Viktigt att lägga en lapp med ordet SUECANA i paketet.)

    Kungl. biblioteket
    FRISVAR Pliktexemplar
    110 05 STOCKHOLM

Vill man betala frakt/porto och skicka direkt till Enheten för kunskapsuppbyggnad går det bra att använda adressen

    Kungl. biblioteket
    Kunskapsuppbyggnad/Suecana
    Box 5039
    102 41 Stockholm

Bibliograferingen i Libris (Suecana Extranea) sätter man stort värde på ute på agenturerna. De uppskattar att översättarens namn och information om illustrationerna finns inkluderade i posterna.

Exempel på Suecana. Foto: Jonas Hållstrand Martinsson/KB

Gåvor, byten och tips är viktiga moment i insamlingsprocessen. Betydelsen av en dialog med forskarna kan inte nog betonas. För att få in svenskrelaterad litteratur på avlägsna språk är KB beroende av specialkunskap. Där måste vi bli bättre. Det är ju inte så att det direkt flödar in Sverigerelaterad litteratur på thai och hindi.

Man har med framgång testat ett sätt få in exemplar till KB genom att skriva in exemplarleverans i rättighetsavtal med utländska förlag. Det har t.ex. skett som ett pilotprojekt med Jonas Jonasson/Brandt New Agency.

Eva-Maria Häusner avslutade sitt anförande med att presentera litet Suecana-statistik. Sedan var det dags för 1:e bibliotekarie Janis Kreslins att ta med gästerna på en exklusiv visning av magasinen – också det en mycket uppskattad programpunkt.

1:e bibliotekarie Janis Kreslins visar Suecana i KB:s underjordiska magasin. Foto: Jonas Hållstrand Martinsson/KB 

Innehållsansvar: Eva-Maria Häusner, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Sveriges nationalbibliotek