2014-12-09

Guldgruva med priskuranter och reklamblad från 1800-talet

Reklam för velocipeder, damkoffertar, gasglödljus och trollapparater liksom en rad priskuranter från slutet av 1800-talet har digitaliserats av Kungl. biblioteket och finns nu tillgängligt på nätet.

Materialet är hämtat från KB:s samlingar av så kallat affärstryck, det vill säga det material som företag tar fram för att göra reklam för sina produkter. Hittills har KB avbildat drygt 2 000 trycksaker av de totalt 9 000 som delsamlingen omfattar.

Staket från Haddebo jernverk.

Staket från Haddebo Jernverk.

För den som är intresserad av exempelvis byggnadsvård, jordbrukshistoria eller teknikutveckling är den digitaliserade samlingen en guldgruva. En illustrerad maskinvarukatalog från 1891 innehåller till exempel en mängd bilder som visar dåtidens konstruktioner. Söker man inspiration för att nytillverka ett staket i gammal stil är priskuranten från Haddebo Jernverk i Hjortkvarn en utmärkt utgångspunkt.

Många av företagen är borta sedan länge, medan vissa är klassiker som vi känner än idag: Gustavstasbergs porslinsfabrik och Paul U. Bergströms varuhus PUB är två sådana.

Man med velocipedkostym ur PUB:s katalog.

Man med velocipedkostym ur PUB:s katalog.

Smakprov och sökning

Du kan se ett litet urval med exempelbilder från materialet på Flickr.

Materialet kan sökas i databasen Libris. Skriv in ett sökord i Fritext-fältet, välj därefter Bara elektroniskt/digitaliserat och därefter Övrigt.

Direktlänk till digitaliserat affärstryck.

 
Maskindelar från Edvin Andren o co.

Maskindelar från Edvin Andren o co.

Fritt att använda

Merparten av materialet är upphovsrättsligt fritt. Kungl. biblioteket har tecknat en licens med Bildupphovsrätt i Sverige som medför att Kungl. biblioteket även har rätt att visa de upphovsrättsskyddade bilderna i pdf-format på internet.

Mer information om materialet lämnas av KB:s enhet för vardagstryck.

Mer om publiceringen och upphovsrätten

Publiceringen av bilder i pdf-format innebär en möjlighet att ladda ner och skriva ut text och bild. Verk som inte är skyddade av upphovsrätt får användas fritt.

Verk som är skyddade av upphovsrätt får inte spridas utan upphovsmannens godkännande. Kungl. biblioteket kan inte lämna något godkännande om vidare spridning av upphovsrättsligt skyddat material. Sådant tillstånd lämnas av upphovsmannen, dennes efterlevande om upphovsmannen är död eller av en organisation som företräder upphovsmannen eller de som har upphovsrätten.

Kungl. biblioteket kan inte hjälpa till med att utreda om verk är upphovsrättsligt skyddade eller inte. Det är användaren som ansvarar för att ta reda på om materialet är upphovsrättsligt skyddat och ansvarar för att få godkännande om man vill sprida det vidare.

Den hopfällbara sågen från Arthur Ekroth.

Den hopfällbara sågen från Arthur Ekroth.

Innehållsansvar: Marika Holmblad, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Sveriges nationalbibliotek