2013-10-10

Röster om skolbibliotek

Ladda ner antologin ”Skolbibliotekets roller i förändrade landskap" gratis.

Skolbiblioteksfrågan har stötts och blötts i många sammanhang, många intressenter har uttalat sig och enigheten kring vad ett skolbibliotek kan och bör vara är tämligen genomgående. Ändå går det rätt så långsamt.

Med detta som bakgrund valde KB att ge en del av projektmedlen för 2012 till högskolan i Borås för att möjliggöra sammanställandet av forskningsantologin ”Skolbibliotekets roller i förändrade landskap”. 

Vad är ett skolbibliotek

Antologin är indelad i fem kapitel. Avstampet tas i den ständigt återkommande frågan ”vad kännetecknar ett skolbibliotek?”.

Övriga kapitel behandlar bland annat informationskompetens och läsfrämjande samt ger förslag på hur man kan använda sig av forskning i professionell skolbiblioteksverksamhet. Dessutom målar författarna upp en bild av skolbibliotekslandskapet och dess intressenter,  både i ett historiskt och en nutida  perspektiv.

Aktuell forskning

Medverkande författare är bland andra Louise Limberg (senior professor), Anna Hampson Lundh (universitetslektor), Cecilia Gärdén (universitetslektor), Helena Francke (universitetslektor), och Mats Dolatkhah (universitetslektor), samtliga vid Bibliotekshögskolan i Borås. Antologin bygger på aktuell svensk och internationell forskning om skolbibliotek kopplat till de förändrade förutsättningar som genom ny lagstiftning, teknik och läroplaner blivit en utmaning för alla berörda.

Boken är bland annat tänkt att fungera som läromedel i bibliotekarie- och lärarutbildningarna samt som en grund för en fördjupad diskussion om skolbibliotekets huvuduppgifter och roller i nya politiska, pedagogiska och teknologiska landskap.

Innehållsansvar: Elin Lucassi, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Relaterad information

Skolbibliotekets roller i förändrade landskap

Sveriges nationalbibliotek